aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/vi.po')
-rw-r--r--debian/po/vi.po22
1 files changed, 15 insertions, 7 deletions
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
index 7bb52c2..4bd7ca9 100644
--- a/debian/po/vi.po
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: arcboot 0.3.8.6\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-08-05 09:42+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: arcboot@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-24 14:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-12 11:33+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -15,15 +15,23 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+#. Type: string
#. Description
-#: ../templates:4
-msgid "Where to put arcboot?"
-msgstr "Bạn có muốn để trình arcboot vào chỗ nào?"
+#: ../templates:1001
+msgid "Location of arcboot:"
+msgstr ""
+#. Type: string
#. Description
-#: ../templates:4
+#: ../templates:1001
msgid ""
"Arcboot must be put into the volume header of a disk with a SGI disklabel. "
"Usually the volume header of /dev/sda is used. Please give the device name "
"of the disk you want to put arcboot onto."
-msgstr "Phải để trình arcboot vào phần đầu khối tin của một đĩa có nhãn đĩa SGI. Thường dùng phần đầu khối tin của «/dev/sda». Hãy nhập tên thiết bị của đĩa nơi bạn muốn để trình arcboot."
+msgstr ""
+"Phải để trình arcboot vào phần đầu khối tin của một đĩa có nhãn đĩa SGI. "
+"Thường dùng phần đầu khối tin của «/dev/sda». Hãy nhập tên thiết bị của đĩa "
+"nơi bạn muốn để trình arcboot."
+
+#~ msgid "Where to put arcboot?"
+#~ msgstr "Bạn có muốn để trình arcboot vào chỗ nào?"