aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/vi.po
blob: 7bb52c2c9019bed00cd8979b5bea3aebb2e69016 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
# Vietnamese translation for arcboot.
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: arcboot 0.3.8.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-05 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-12 11:33+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Where to put arcboot?"
msgstr "Bạn có muốn để trình arcboot vào chỗ nào?"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"Arcboot must be put into the volume header of a disk with a SGI disklabel. "
"Usually the volume header of /dev/sda is used. Please give the device name "
"of the disk you want to put arcboot onto."
msgstr "Phải để trình arcboot vào phần đầu khối tin của một đĩa có nhãn đĩa SGI. Thường dùng phần đầu khối tin của «/dev/sda». Hãy nhập tên thiết bị của đĩa nơi bạn muốn để trình arcboot."